Pabianicki Klub Sportów Wodnych
Z ostatniej chwili....
 
data aktualizacji:2017-03-19
Spotkanie wielkanocne 2017



autor:
data aktualizacji:2017-02-21
Walne Zebranie Członków PKSW


Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych odbędzie się, zgodnie z ustalonym planem pracy na bieżący rok, 19 marca 2017 r.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w statucie klubu i ich zatwierdzenia konieczne jest zebranie się kworum.

W związku z powyższym obecność członków klubu obowiązkowa.

Ustala się jeden termin zebrania: 19 marca 2017 r. o g. 10.00.

Uprzejmie prosimy o zebranie ze sobą patentów żeglarskich, motorowodnych, instruktorskich lub ich kserokopii celem uaktualnienia dokumentacji.

Zarząd PKSW



autor:
data aktualizacji:2017-01-20
Relacja XXIV Spotkania z Piosenką Żeglarską




Nagranie: Telewizja Pro-MOK

autor: