Jestem The Best

Ahoj młodzi żeglarze!

Pomysłodawcą oraz inicjatorem całej sekcji “Jestem THE BEST” jest kpt. Krzysztof Grzegorek, który od wielu lat organizuje rejsy morskie dla młodzieży i klubowiczów. Przed utworzeniem sekcji zostały organizowane rejsy dla nastoletnich dzieci żeglarzy z Klubu. Stanowiło to inspirację dla Kapitana, aby stworzyć sekcję i odbywać regularne rejsy dla uczniów pabianickich szkół.

W 2007 roku zawiązała się sekcja “Jestem THE BEST”, która swoją nazwą wyraża najważniejszy cel projektu, czyli kształcenie wśród młodzieży cech kreatywnych i przywódczych, tak by w przyszłości byli oni najlepsi na różnych płaszczyznach życia. Pobyt na morzu ma stanowić sprzyjające okoliczności kreowaniu się liderów o wysokiej inteligencji emocjonalnej oraz o znaczących zasobach wiedzy i umiejętności.

Program “Jestem THE BEST” w późniejszych latach został rozszerzony o etap, w którym laureaci muszą wykonać prezentację o przeżytym rejsie na forum swojej szkoły. Wydarzenie to ma przygotowywać młodzież do publicznych wystąpień oraz prezentacji swojej osoby.

Początkowo sekcja “Jestem THE BEST” obejmowała tylko młodzież gimnazjalną. W 2009 r. burmistrz Konstantynowa Łódzkiego ufundował rejs dla dwojga gimnazjalistów, a od 2010 roku dołączyło do przedsięwzięcia Starostwo Powiatu Pabianickiego, które to z Urzędem Miasta Pabianic współorganizują program, fundując uczniom miejce w załodze, do dnia dzisiejszego.

Aktualnie sekcję koordynuje Anna Owczarczyk (kontakt: a__owczarczyk@wp.pl)

ETAPY PROGRAMU “Jestem THE BEST”

I ETAP – przeprowadzenie konkursu marynistycznego

Praca sekcji rozpoczyna się w okresie zimowym, podczas którego do każdej pabianickiej szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej przekazywany jest zestaw pytań konkursu marynistycznego “Polska leży nad Bałtykiem.”

Konkurs w formie testu polega na wykazaniu możliwie najlepszej znajomości geografii Polski i państw Morza Bałtyckiego, jego fauny i flory, polskiej historii morskiej, a także podstawowego nazewnictwa żeglarskiego i nawigacji morskiej.

W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie, a o ostatecznym wyniku decyduje ilość poprawnych odpowiedzi. W przypadku, gdy wyniki będą identyczne, o wyborze laureata decyduje dyrektor szkoły, na podstawie zachowania ucznia i osiągnięć w innych dziedzinach nauki.

Regulamin dla szkół podstawowych
Regulamin dla szkół ponadgimnazjalnych
Przykładowe pytania testowe

Z każdej szkoły wyłaniany jest tylko jeden zwycięzca. W rejsie morskim, który stanowi główną nagrodę, łącznie uczestniczy sześcioro uczniów (troje z poziomu gimnazjalnego oraz troje z poziomu ponadgimnazjalnego).

Ostatecznie wyniki konkursu zostają przesłane do Urzędu Miasta Pabianic i Starostwa Powiatu Pabianickiego do końca marca. Następnie organizowane jest oficjalne spotkanie z Prezydentem Miasta Pabianic oraz Starostą Powiatu Pabianickiego podczas którego przyznawane są nagrody oraz następuje podpisanie przez laureatów deklaracji zobowiązującej uczniów wykonać po odbytym rejsie prezentacji dla swoich szkolnych kolegów. W spotkaniu uczestniczy Kapitan Krzysztof Grzegorek, a także dyrektorzy szkół oraz rodzice laureatów.

Przed rejsem morskim organizowane są spotkania w siedzibie PKSW przygotowujące młodzież do rejsu.

II ETAP – rejs morski

Główną nagrodą dla uczniów jest uczestnictwo w siedmiodniowym rejsie morskim w okresie wakacyjnym. Młodzież staje się częścią dwunastoosobowej załogi jachtu żaglowego. Przed wypłynięciem uczniowie przechodzą podstawowe szkolenie, przygotowujące do rejsu. Kapitanem rejsu jest kpt. Krzysztof Grzegorek, pozostałą część załogi stanowią wykwalifikowani żeglarze.

Rok 2021:

Termin: 21-28 sierpnia 2021 r.
Planowana trasa: Gdańsk, Karlskrona, Christianso, Władysławowo, Hel, Gdańsk
Jacht: s/y Roztocze (typ: Antares, długość: 18,06 m)
 więcej informacji

Po każdym rejsie organizowane jest w siedzibie PKSW spotkanie porejsowe.

III ETAP – prezentacje laureatów 

Choć główną i najbardziej atrakcyjną nagrodą jest rejs morski, to najważniejszą częścią całego programu są prezentacje uczniów. Rejs morski stanowi tak naprawdę interesujący i niecodzienny materiał do stworzenia reportażu. Na początku nowego roku szkolnego uczniowie prezentują na forum całej szkoły swoje przeżycia oraz wydarzenia z rejsu. Właśnie wtedy osiągany jest cel sekcji, którym jest przygotowanie młodych ludzi do publicznych wystąpień, a także prezentacji samego siebie.

CO DAJE UCZESTNICTWO W REJSIE MORSKIM?

Oprócz świetnego wypoczynku po trudach szkolnych to również szkoła życia! Rejs daje możliwość zdobycia nowego doświadczenia, uczy pracy w grupie, daje okazję zgłębienia tajników żeglarstwa.

Dla wielu uczniów był on początkiem przygody z żeglarstwem, którą kontynuują do dziś będąc członkami PKSW.

To nie są zwykłe wakacje. Zostaniecie postawieni w zupełnie nowych sytuacjach. Nie zawsze sprzyjają tu warunki pogodowe. Czasem męczy choroba morska, często wiatr wieje w oczy. Rejs uczy jak poradzić sobie w ciężkiej sytuacji. Daje do zrozumienia, że niemożliwe, staje się możliwym, jeśli dołoży się do tego starań i chęci. Przyjaźnie zapoczątkowane na morzu zwykle trwają przez całe życie. Mieszkając przez tydzień z jedenastoma osobami na pokładzie, na kilkunastu metrach kwadratowych można się o nich wiele dowiedzieć. Załoga jachtu uczy się dbać nie tylko o siebie i swoje interesy, ale również o innych. Rejs po Bałtyku to także wspaniała forma rekreacji. Nie ulega wątpliwości, że tydzień na morzu odrywa nas od codziennych trosk i problemów.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy można wziąć udział w konkursie bez umiejętności żeglarskich?

Regulamin konkursu i kwalifikacji uczniów do nagrody Prezydenta Miasta Pabianic oraz Starosty Powiatu Pabianickiego nie zobowiązuje do konieczności posiadania umiejętności żeglarskich lub posiadania jakichkolwiek stopni żeglarskich (tzn. patentów).

Do konkursu jednak mogą przystąpić uczniowie, którzy posiadają:

  • umiejętność pływania potwierdzoną oświadczeniem rodziców lub opiekunów,
  • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportów wodnych,
  • zgodę rodziców lub opiekunów do uprawiania sportów wodnych,
  • zgodę rodziców lub opiekunów na udział w załodze rejsu jachtem żaglowym po Morzu Bałtyckim.

Przed wypłynięciem w rejs wszyscy uczniowie przechodzą podstawowe szkolenie żeglarskie, podczas którego dowiadują się jak obsługiwać jacht czy jak zachowywać się podczas rejsu. Laureaci są częścią załogi, jednak podlegają oni rozkazom w pierwszej kolejności kapitana, a w następnej oficerów wachtowych, którzy podejmują wszelkie decyzje, a także pomagają młodzieży czynnie uczestniczyć w rejsie podczas np. sterowania, stawiania i składania żagli, manewrów na morzu i w porcie.

Jak radzić sobie z ewentualną chorobą morską podczas rejsu? 

Strach przed chorobą morską towarzyszy każdemu, kto po raz pierwszy ma okazję postawić swoją stopę na pokładzie jachtu. Niedoświadczony żeglarz nie wie jeszcze jak jego organizm zareaguje na rozfalowane morze.

Zamiast odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie, zachęcamy do zapoznania się z artykułem Mateusza Kusznierewicza- polskiego żeglarza sportowego, mistrza olimpijskiego, a także mistrza świata.
Tak, tak… on także boryka się z chorobą morską. Ta dolegliwość nie dotyka tylko słabeuszy!

Jak sobie radzić z chorobą morską?

FILMIKI LAURETÓW POPRZEDNICH EDYCJI PROGRAMU: