Jestem THE BEST

O PROGRAMIE

AHOJ MŁODZI ŻEGLARZE!

Pomysłodawcą oraz inicjatorem edukacyjnego programu “Jestem THE BEST” jest kpt. Krzysztof Grzegorek, który od wielu lat organizuje rejsy morskie dla młodzieży.

Pierwszy rejs z młodzieżą ze szkół średnich odbył się w 1999 roku na jachcie sy Lady B. Obserwacja zachowań młodych ludzi, ich reakcje na nową, nieznaną dotąd rzeczywistość, a zwłaszcza konieczność pracy zespołowej oraz wymagania dyscypliny pokładowej zrodziły pomysł corocznych rejsów z młodzieżą szkolną. Doświadczenia kilku lat doprowadziły do wypracowania obecnej formy realizacji tego programu, który w 2007 roku przyjął nazwę “Jestem THE BEST”. Nazwa ta wyraża najważniejszy cel projektu, czyli kształcenie wśród młodzieży cech kreatywnych i przywódczych, tak by w przyszłości byli oni najlepsi na różnych płaszczyznach życia. Pobyt na morzu ma stanowić sprzyjające okoliczności kreowaniu się liderów o wysokiej inteligencji emocjonalnej oraz o znaczących zasobach wiedzy i umiejętności, a wykonywane prezentacje na forum swojej szkoły dla uczniów młodszych klas o przeżytym rejsie mają przygotowywać młodzież do publicznych wystąpień oraz prezentacji swojej osoby.

Początkowo program “Jestem THE BEST” obejmował tylko młodzież gimnazjalną, a od 2010 roku dołączyło do przedsięwzięcia Starostwo Powiatu Pabianickiego, które to z Urzędem Miasta Pabianic współorganizują program, fundując uczniom miejsce w załodze, do dnia dzisiejszego. 

Aktualnie realizację programu koordynuje Dorota Becht (kontakt: bechtdorota@gmail.com, tel. 887 072 712).

REGULAMINY PROGRAMU

Przykładowe pytania testowe

ETAPY PROGRAMU „Jestem THE BEST”

I ETAP – konkurs marynistyczny

Program rozpoczyna się w okresie zimowym, podczas którego do każdej pabianickiej szkoły podstawowej i średniej przekazywany jest zestaw pytań konkursu marynistycznego “Polska leży nad Bałtykiem.”

Konkurs w formie testu polega na wykazaniu możliwie najlepszej znajomości geografii Polski i państw Morza Bałtyckiego, jego fauny i flory, polskiej historii morskiej, a także podstawowego nazewnictwa żeglarskiego i nawigacji morskiej.

W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas 7. szkół podstawowych oraz klas 1. szkół średnich. O ostatecznym wyniku decyduje ilość poprawnych odpowiedzi. W przypadku, gdy wyniki będą identyczne, o wyborze laureata decyduje dyrektor szkoły na podstawie zachowania ucznia i osiągnięć w innych dziedzinach nauki.

Z każdej szkoły wyłaniany jest tylko jeden zwycięzca, który przechodzi do etapu odbywającego się odpowiednio w Urzędzie Miejskim i Starostwie Pabianickim. Rozstrzygnięcie następuje do końca kwietnia. W rejsie morskim, który stanowi główną nagrodę, łącznie uczestniczy sześcioro uczniów (troje z poziomu szkół podstawowych oraz troje z poziomu szkół średnich).

Następnie organizowane jest oficjalne spotkanie z Prezydentem Miasta Pabianic oraz Starostą Powiatu Pabianickiego, podczas którego przyznawane są nagrody oraz następuje podpisanie przez laureatów deklaracji zobowiązującej uczniów do wykonania prezentacji o rejsie dla swoich szkolnych kolegów. W spotkaniu uczestniczą także Kapitan Krzysztof Grzegorek, dyrektorzy szkół, rodzice laureatów oraz lokalne media.

Przed rejsem morskim organizowane są spotkania w siedzibie PKSW przygotowujące młodzież do rejsu.

II ETAP – rejs morski

Główną nagrodą dla uczniów jest uczestnictwo w siedmiodniowym rejsie morskim w okresie wakacyjnym. Młodzież staje się częścią dwunastoosobowej załogi jachtu żaglowego. Przed wypłynięciem uczniowie przechodzą podstawowe szkolenie, przygotowujące do rejsu. Kapitanem jachtu jest kpt. Krzysztof Grzegorek, pozostałą część załogi stanowią wykwalifikowani żeglarze i laureaci konkursu.

Rok 2023:

Termin rejsu: 19-26 sierpnia 2023 r.
Planowana trasa: Kołobrzeg, Christianso, Karlskrona, Władysławowo, Hel, Gdańsk
Jacht: s/y Roztocze (typ: Antares, długość: 18,06 m)
 więcej informacji

Po rejsie organizowane jest w siedzibie PKSW spotkanie porejsowe, na którym uczniowie otrzymują opinie z rejsu, która w przyszłości niezbędna jest do potwierdzenia stażu dla chętnych zdobycia patentu jachtowego sternika morskiego.

III ETAP – prezentacje laureatów 

Choć główną i najbardziej atrakcyjną nagrodą jest rejs morski, to najważniejszą częścią całego programu są prezentacje uczniów. Rejs morski stanowi tak naprawdę interesujący i niecodzienny materiał do stworzenia reportażu. Na początku nowego roku szkolnego uczniowie prezentują na forum całej szkoły swoje przeżycia oraz wydarzenia z rejsu. Właśnie wtedy osiągany jest cel programu, którym jest przygotowanie młodych ludzi do publicznych wystąpień, a także prezentacji samego siebie.

EDYCJA 2020

W 2020 roku konkurs marynistyczny wygrali:

Maja Wodzyńska z Zespołu Szkół nr 2
Adam Wądołowski z I Liceum Ogólnokształcącego
Witold Biegański z II Liceum Ogólnokształcącego 
Amelia Jędrczak ze Szkoły Podstawowej nr 17 
Oliwia Siedlecka ze Szkoły Podstawowej nr 17 
Karolina Karbowiak ze Szkoły Podstawowej nr 17 

Ze względu na aktualną sytuację w kraju związaną z epidemią prezentacje laureatów nie mogły odbyć się w szkole, dlatego uczniowie przygotowali filmiki o przeżytym rejsie.

Zachęcamy do wysłuchania morskich opowieści z perspektywy młodych wilków morskich:

Prezentacja autorstwa uczennic SP nr 17 w Pabianiach: Amelii Jędrczak, Oliwi Siedleckiej oraz Karoliny Karbowiak
Prezentacja autorstwa ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianiach: Witolda Biegańskiego
Prezentacja autorstwa ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianiach: Adama Wądołowskiego
Prezentacja autorstwa uczennicy Zespołu Szkół nr 2 w Pabianicach: Mai Wodzyńskiej

FILMIKI LAURETÓW POPRZEDNICH EDYCJI PROGRAMU:

CO DAJE UCZESTNICTWO W REJSIE MORSKIM?

Oprócz świetnego wypoczynku po trudach szkolnych to również szkoła życia! Rejs daje możliwość zdobycia nowego doświadczenia, uczy pracy w grupie, daje okazję zgłębienia tajników żeglarstwa.

Dla wielu uczniów był on początkiem przygody z żeglarstwem, którą kontynuują do dziś będąc członkami PKSW.

To nie są zwykłe wakacje. Zostaniecie postawieni w zupełnie nowych sytuacjach. Nie zawsze sprzyjają tu warunki pogodowe. Czasem męczy choroba morska, często wiatr wieje w oczy. Rejs uczy jak poradzić sobie w ciężkiej sytuacji. Daje do zrozumienia, że niemożliwe, staje się możliwym, jeśli dołoży się do tego starań i chęci. Przyjaźnie zapoczątkowane na morzu zwykle trwają przez całe życie. Mieszkając przez tydzień z jedenastoma osobami na pokładzie, na kilkunastu metrach kwadratowych można się o nich wiele dowiedzieć. Rejs po Bałtyku to także wspaniała forma rekreacji. Nie ulega wątpliwości, że tydzień na morzu odrywa nas od codziennych trosk i problemów.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Czy można wziąć udział w konkursie bez umiejętności żeglarskich?

Regulamin konkursu i kwalifikacji uczniów do nagrody Prezydenta Miasta Pabianic oraz Starosty Powiatu Pabianickiego nie zobowiązuje do konieczności posiadania umiejętności żeglarskich lub posiadania jakichkolwiek stopni żeglarskich (tzn. patentów).

Do konkursu jednak mogą przystąpić uczniowie, którzy posiadają:

  • umiejętność pływania potwierdzoną oświadczeniem rodziców lub opiekunów,
  • orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportów wodnych,
  • zgodę rodziców lub opiekunów do uprawiania sportów wodnych,
  • zgodę rodziców lub opiekunów na udział w załodze rejsu jachtem żaglowym po Morzu Bałtyckim.

Przed wypłynięciem w rejs wszyscy uczniowie przechodzą podstawowe szkolenie żeglarskie, podczas którego dowiadują się jak obsługiwać jacht czy jak zachowywać się podczas rejsu. Laureaci są częścią załogi, jednak podlegają oni rozkazom oficerów wachtowych i Kapitana, którzy podejmują wszelkie decyzje, a także pomagają młodzieży czynnie uczestniczyć w rejsie podczas np. sterowania, stawiania i składania żagli, manewrów na morzu i w porcie.

Jak radzić sobie z ewentualną chorobą morską podczas rejsu? 

Strach przed chorobą morską towarzyszy każdemu, kto po raz pierwszy ma okazję postawić swoją stopę na pokładzie jachtu. Niedoświadczony żeglarz nie wie jeszcze jak jego organizm zareaguje na rozfalowane morze. Zamiast odpowiedzieć bezpośrednio na to pytanie, zachęcamy do zapoznania się z artykułem Mateusza Kusznierewicza- polskiego żeglarza sportowego, mistrza olimpijskiego, a także mistrza świata.
Tak, tak… on także boryka się z chorobą morską.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com