Kurs żeglarski

Z uwagi na dużą liczbę zainteresowanych osób rezerwacja miejsc odbywa się poprzez wpłatę zaliczki w wysokości 160zł w terminie do 28.06.2020r. organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku zapełnienia miejsc kursowych.