Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego!

Z wielką radością informujemy, że z dniem 6 lipca 2022 r. nasz Klub otrzymał status Organizacji Pożytku Publicznego.

Spełniliśmy wszystkie wymogi ustawowe oraz zyskaliśmy potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jako Klub, a przede wszystkim jako członkowie od wielu lat wykonywaliśmy społecznie pracę w postaci organizacji wydarzeń żeglarskich, rejsów, regat, spotkań, koncertów szantowych, dni dziecka, kursów na stopnie żeglarskie i motorowodne… Nie trudno było zatem udowodnić w sprawozdaniu merytorycznym, że nasze działania są aktywnością dla dobra społecznego.

Wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji zadań statutowych składamy serdeczne podziękowania. Dobrze wiemy, że obowiązek, który sami sobie nakładacie wymaga poświęcenia czasu i energii. Wiemy, także, że wszelkie prace są powiązane z pasją do żeglarstwa i innych sportów wodnych, co daje w efekcie ogrom satysfakcji i radości.

Bo kiedy wspieramy innych, to również wspieramy siebie. Bo kiedy pomagamy pokonywać trudności innym, to sami uczymy się czegoś nowego. Bo kto przewiezie innego człowieka na drugi brzeg, to sam też tam dopływa.

Jacek Walkiewicz

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com